Logo invert

Krane på Havnaberg våren 2021

Det er bestilt krane på Havnaberg lørdag 8. mai og 15. mai. Det er BJ Kran som kommer. I år må alle som skal ha båten på land eller sette den på sjøen sende inn påmelding til Haugesund Motorbåtforening.

BJ Kran har endret prisene på opptak og utsetting og ønsker ikke kontakt betaling på Havnaberg. De fakturerer Haugesund Motorbåtforening for antall timer og båter i etterkant. 

Alle som skal ha båter opp eller ut må derfor sende e-post til post [AT] motorbatforeningen [DOT] no for å melde seg på.

Dette er informasjon du må sende inn:

  • navn
  • e-post adresse
  • mobilnummer
  • båtstørrelse
  • dato for opptak
  • dato når du skal sette båten på sjøen.

BJ Kran vil bare forholde seg til båteeiere som har registrert seg for opptak.

Krane
Opptaket starter etter planen klokken 09.00, men vær ute i god tid, og vær sikker på at de krakkene du tenker å bruke er sikre og sterke nok. 

Om opptak/utsetting
Alle som skal benytte seg av denne tjenesten må forholde seg til kranfører og de beskjed er som blir gitt. 

Rydding
Umiddelbart etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Utstyr og evt. avfall skal fjernes. Krakker og krybber skal sette til side på anvist sted. Utstyr som ikke er merket med navn og plassnummer vil bli fjernet av H.M. Kostnadene ved opprydding baseres på timepris for dugnadsarbeid, og belastes båteieren som har benyttet plassen hvor oppryddingen foretas.

Har du spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med motorbåtforeningen i kontortiden (tirsdager fra klokken 17.00 - 19.00) eller send oss en e-post.

Vi vil også presisere at område på Havnaberg skal være ryddet og tomt for båter i perioden 1. juli til 1. oktober i henhold til avtalen med Haugesund kommune.

Utskrift E-post