Logo invert

Ny kai på Havnaberg

Rehabilitering på Hasseløy juni 2017Som en del av handlingsplanen i 2017 stod rehabilitering av kaianlegget på Havanberg høyt på listen. Etter planen skulle arbeidet starte etter at vårens opptak og utsetting av båter var ferdig. 

 Nå er den første av tre trebrygger på plass. Alle de tre områdene hvor motorbåtforeningen tar opp båter vår og høst vil få en tilsvarende trefront. Dette for å gjøre det sikrere og enklere for båteiere å få båtene opp og ut igjen. Som dere ser av bildet er det felt inn tre stiger i bryggen.

Dette er en stor og viktig forbedring av området som Haugesund motorbåtforening disponerer på Havnaberg. 

Nytt kaianlegg på plass

Havnaberg 2017

Utskrift E-post