Logo invert

Styret og komiteer

Styret har denne sammensetningen

Tittel Navn Mobil Valgperiode   E-post
Formann Idar Høviskeland Pedersen  404 05 074   2019 - 2021  
Nestleder Jan Vikse   2020 - 2022
Havnesjef Børge Andreas Børgesen  928 94 283 2020 - 2022  
Sekretær Eyvind Iversen   2019 - 2021  
Styremedlem Stian Bjerkenes   2020 - 2022  
Styremedlem Bjørn Edvard Kvernenes   2019 - 2021  
Styremedlem John Inge Johansen   2020 - 2021  
Varamedlem Espen Havnrås   2020 - 2022  
Varamedlem Nils Arne Nilsen    2019 - 2021   
         
Revisor Kurth Stensletten   2020 - 2022 Er ikke medlem av styret 
Kasserer Erling Lervåg      Er ikke medlem av styret 

I tillegg kommer følgende komiteer:

Arrangementskomiteen 
Bernt Nagell, 2020 - 2022
Torbjørn Gilje, 2020 - 2022

Innstillingskomiteen består av Svein Kallevik, Nils Terje Haugen og Jan Terje Nesheim

Havnekomiteen utnevnes av styret.

Dugnadsansvarlig: Arne Kvernens

Utskrift E-post