Befaring Høvring 16 Des.2012

Brygge_sr_nord_upload_25

Idag var vi på befaring på Høvring øy, for å inspisere brygger og kai anlegg på Høvring. Knut Nesse, Kjetil Leivåg og en representant fra J. S. Dykkerservice var på inspeksjon av eksisterende bygger.

Det er tatt opp på styremøte, vedrørende status på nordre del av bryggen (tilkomst fra flyte brygger med uteliggere, til land. Vi har vært ute på inspeksjon med formål om å:

  • Skjekke status på eksisternde søyler
  • Behov for nye søyler
  • Behov for å forsterke eksisternde brygge konstruskjon, og for å forhindre svikt i brygge.
  • Mulighet for utvidelse av eksisternde brygge pir.

Haugesund motorbåtforenings mål er å vedlikeholde Høvring øy, for å opprettholde den flotte fritids tomten dette er. Vi vil også takke våre medlemmer som har bidratt dugnad/ vedlikehold på Høving.

Brygge sett fra sør mot Nord
 
 

25_Utvidelse

Mulighet for utvidelse

 

 

 

 

Utskrift E-post