Endring i priser

Bilde-7På årsmøtet i 2012 ble det vedtatt nye satser for medlemskontigent og båtplassavgifter i Motorbåtforeningen.

Medlemskontigenten fra 2013

Pensjonister (67 år og eldre) og 100% uføretrygdede:  200,- kroner i året (Tidligere 150,- kroner)

Øvrige medlemmer : 300,- kroner (Tidligere 200,- kroner)

Båtplassleie

Denne er økt fra  440,- kroner pr. breddemeter til 500,- kroner pr. breddemeter f.o.m. 2013.

Utskrift E-post