Sjøfiske guide

SjøfiskeFor en god del år siden fikk Haugesund Motorbåtforening laget et hefte som fikk navnet "Sjøfiske-guide". Nå er dette hentet frem fra glemselen.

I innledningen skriver daværende organisasjonssjef Torbjørn Nervik jr. følgende:

Det er med stor glede jeg ser på dette tiltak som Haugesund Motorbåtforening har satt i verk. Jeg tror en sjøfiske-guide som denne vil være til nytte for mange mennesker og vil gi mange innbyggere i dette disktriktet nye muligheter til å utvikle alle de gleder som sjøfiske gir.

Resten kan av innledningen kan du lese på side 2 i heftet.

Heftet inneholder hele 58 ulike fiskeplasser i tillegg til ulike tips om sjøfiske, fiske på forskjellige årstider og fiskeredskaper. Håper mange får glede av dette "glemte" heftet.

Motorbåtforeningens guide innen sjøfiske finner du her >>>

Utskrift E-post