Båter og hengere må bort innen 1. juli

Motorbåtforeningen opplever til stadighet at båter i tillegg til båthengere med og uten båter blir etterlatt på Havnaberg. Etter at motorbåtforeningen er ferdig med vårens opptak og sjøsetting av båter blir det alltid stående noen igjen i uker og måneder. Dette er uakseptabelt. Disse må fjernes.

I henhold til avtalen Haugesund Motorbåtforening har med Haugesund kommune skal området på Havnaberg og Ballastkaien være fritt for båter, hengere og annet i perioden 1. juli til og med 1. oktober. Det er bare i helt spesielle tilfeller, og der båteier gjør avtale med foreningen, at båter kan bli stående på land i denne perioden. At enkelte bruker området som sin private parkeringsplass er ikke lov.

Dersom hengerene ikke blir fjernet vil Haugesund Motorbåtforening gå i dialog med kommunen for å få fjernet disse.

Båthengere som er ulovlig parkert på Havnaberg

Utskrift E-post