En uformell undersøkelse om krandager

Under årsmøte tok medlem Harald Nes opp følgende proglemstilling som vi nå ønsker å teste via en brukerundersøkelse blant våre medlemmer. Det gjelder opptak og sjøsetting vår og høst.

Nes ønsker å spre kranedagene for opptak/sjøsetting over et bredere tidsrom, først og fremst om våren. Våren er ei fin tid, lyse kvelder og ofte bra vær. Det gir også muligheten for fiske. Jeg og flere jeg har snakket med, kan godt tenke oss å starte sesongen tidlig, for eksempel rundt påske. Det kan gi flere ukers intervall fram til neste kranedag i mai.

Det gir noen fordeler ifølge Nes:
- mulig å starte sesongen tidligere for de som vil det
- medfører lengre sesong
- mulig å vinne tid til lengre arbeidsperiode, for de som ser for seg mer omfattende jobb før ny sjøsetting
- kanskje det vil være lettere å hyre kranbil når ikke alt skal skje med flere tette helger

Mulig at tilsvarende spredning kan være en fordel om høsten også, men det er nok ikke så viktig.

Fint om du kan svare på en enkel undersøkelse ved å trykke på lenken under:

Hva tenker du om tidspunkt for opptak og sjøsetting >>>

Svarfrist mandag 11. mars 2019

Utskrift