Et vellykket årsmøte


Onsdag 16. mars 2022 klokken 18.00 ble det gjennomført årsmøte for medlemmer i Haugesund Motorbåtforening.  Årsmøtet ble holdt i Lille Maritim der blant annet ny havnesjef ble valgt inn i tillegg til to utskiftninger i styret. 

Under årsmøtet gikk vi gjennom årsrapport fra 2021, regnskap og budsjett for både havn og klubb. Vi tok opp en problemstilling spilt inn av Lars Birkeland angående utfordringer rundt parkering på Hasseløy, sklidekke på bryggene og strømpriser. 

Havnsjef Børge Andreas Børgesen gikk ut av sin rolle etter 2 år. Bjørn Rikard Børgesen ble valgt inn som ny havnesjef for de neste 2 årene. 

I tillegg gikk nestleder Jan Vikse og varamedlem Espen Havneraas ut av styret. Inn kom Kristen Borum og  Alvin Mølstre som nye medlemmer av styret valgt inn for 2 år.

Revisor Kurth Stensletten og  kasserer Erling Lervåg fortsetter et år til.

I innstillingskomiteen ble Jan Terje Nesheim og Nils Terje Haugen valgt inn for 2 nye år. Her mangeler vi et medlem som vi håper å få på plass til neste årsmøte. 

I arrangementskomiteen blir Torbjørn Gilje erstattet av Tore Haugen.

Dokumenter 

Utskrift