Bruker du ikke plassen din

Dersom du ikke bruker plassen din for tiden må du gi beskjed til havnesjefen om dette. 

Det kommer ofte medlemmer innom kontoret og spør havnesjefen om det er mulig å leie båtplass. Han har da en oversikt over båtplasser som for tiden ikke blir brukt av eier. Disse leier vi ut måned for måned. 

Det er krav om at den som leier midlertidig plass har betalt medlemskontingenten, betaler leie på forskudd og kan vise frem gyldig forsikringsbevis på båten. 

Endringer
Vi har den senere tid opplevet at båter som ligger på midlertidig plass ikke forholder seg til reglene våre. Her vi det komme endringer i leieavtale som sier noe om hvilke tiltak motorbåtforeningen kan gjennomføre dersom båteier ikke følger reglene. Dette i samarbeid Havnevesenet, Politiet og Haugesund kommune.

Bruker du ikke plassen din
Ligger båten på land eller det er andre årsaker til at du ikke bruker plassen din melder du fra til havnesjef om dette. Husk på at det er gode ekstrainntekter på utleie av midlertidig plass. 

Oppsigelse
Leieforholdet kan sies opp av begge parter. Ved salg av båt går plassen tilbake til Haugesund Motorbåtforening dersom leieren over en periode på 12 måneder ikke er eier av registret båt. Evt. oppsigelse av leieforholdet skal foretas med en måneds varsel.

Salg av båt
Alle båter i havnen skal være forsikret og registrert i godkjent register, samt i Haugesund Motorbåtforening sitt arkiv. Andre båter enn den som er registrert av Haugesund Motorbåtforening sitt er å betrakte som uvedkommende hvis ikke annet er dokumentert avtalt med havnekomité. Om det er et sameie i den aktuelle båten er så er ikke dette noe vi ser på. 

Det vil si at dersom du selger båten din og/eller kjøper ny skal Haugesund Motorbåtforening ved havnesjefen ha informasjon om dette slik at medlemsregister kan oppdateres.

Utskrift E-post