Styret og komiteer

Styret har denne sammensetningen

Tittel Navn Mobil Valgperiode   E-post
Formann Idar Høviskeland Pedersen  404 05 074   2021 - 2023 idar [DOT] pedersen [AT] haugnett [DOT] no 
Nestleder Stian Bjerkenes   2021 - 2023  
Havnesjef Bjørn Rikar Børgesen  959 34 372 2022 - 2024 post [AT] motorbatforeningen [DOT] no 
Sekretær Eyvind Iversen   2021 - 2023  
Styremedlem Kristen Borum   2022 - 2024  
Styremedlem  Svein Helge Kinn   2021 - 2023  
Styremedlem John Inge Johansen   2021 - 2023  
Varamedlem Alvin Mølstre   2022 - 2024  
Varamedlem Nils Arne Nilsen    2021 - 2023   
         
Revisor Kurth Stensletten   2021 - 2023 Er ikke medlem av styret 
Kasserer Erling Lervåg    2022 - 2023  Er ikke medlem av styret 

I tillegg kommer følgende komiteer:

Arrangementskomiteen 
Bernt Nagell, 2022 - 2024
Tore Haugen, 2022 - 2024
Mangler et medlem

Innstillingskomiteen består av Nils Terje Haugen og Jan Terje Nesheim

Havnekomiteen utnevnes av styret.

Dugnadsansvarlig: Svein Helge Kinn

Utskrift E-post